Trước đây mình không biết up files, nên những “vụ án” up files toàn nhờ các bạn nhỏ giúp. Nay đã biết, bé hứa cố gắng chăm ngoan phát tán văn hóa phẩm 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s